A | B | K | D | E | G | H | I | L | M | N | Ñ | NG | O | P | Q | R | S | T | U | W

September 26, 2012

Ang Mabuting Samaritano


http://www.lookinguntojesus.net/
Ang Mabuting Samaritano
30 "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. 31 Nagkataong dumaan doon ang isang paring Judio. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 32Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 33 Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya’y naawa. 34 Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay-panuluyan upang maalagaan doon. 35 Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang may-ari ng bahay-panuluyan, at sinabi, ‘Heto, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik.’"

(Lukas 10:30-35)

Antas: (1 < 5)

4 komento:

Buksan ang loob para tulungan ang mga nangangailangan at huwag itong baliwalain.

ang ganda pakinggan kahit ilang beses kong basahin :)

..super ganda po ng story :) nakakatouch po..

30 "May isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jerico. Hinarang siya ng mga tulisan, kinuha pati ang damit sa kanyang katawan, binugbog, at iniwang halos patay na. 31 Nagkataong dumaan doon ang isang paring Judio. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 32Dumaan din ang isang Levita, ngunit nang makita niya ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglakad. 33 Ngunit may isang Samaritanong naglalakbay na napadaan doon. Nakita niya ang biktima at siya’y naawa. 34 Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, ang lalaki ay isinakay ng Samaritano sa kanyang asno at dinala ito sa bahay-panuluyan upang maalagaan doon. 35 Kinabukasan, binigyan niya ng dalawang salaping pilak ang may-ari ng bahay-panuluyan, at sinabi, ‘Heto, alagaan mo siya, at kung higit pa riyan ang iyong magagastos, babayaran ko sa aking pagbalik.’"
(Lukas 10:30-35)
Opinyon/Pananaw: Ang Parabula Ng Mabuting Samaritano ay isang parabula mula sa mga kwento ng ating Panginoon na si Hesu Kristo. Ang parabula na ito ay isang mahusay at magandang larawan sa pagpakita ng pagmamahal sa kapwa sa pamamagitan ng simpleng pagtulong. Gaya ng aking sinabi, tinulungan ng Samaritano ang tao na binugbog ng walang awa at iniwan pa para mamatay ng mga tulisan.
Sa panahon ngayon dapat tularin natin ang Samaritano at gawin ang kanyang mabuting asal sa bawat araw ng ating buhay. Ito ay isang simbolo ng pagtulong sa kapwa kaibigan at kaaway nag nagpapamalas ng kabutihang pagmamahal at awa sa isa’t isa. Ito ang gustong iparating ng Parabula ng Mabuting Samaritano na kwento ng ating Panginoong Hesu Kristo. GODBLESS!

Maraming Salamat po sa pagbahagi ng mabuting mensahe na ito! Makakatulong ito sa bawat tao sa buong mundo sa pagmahal sa isa't isa at pagmahal sa Dyos! Last Avenger.

#GODBLESS:)!

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More