A | B | K | D | E | G | H | I | L | M | N | Ñ | NG | O | P | Q | R | S | T | U | W

October 16, 2011

Panghalip [Pronoun]

-humahalili sa pangngalan

Uri ng Panghalip
(1) Panghalip Panao - ito ang humahalili sa mga pangngalang pantangi.
Panauhan Antas ng Panauhan
  Isahan  Dalawahan / Maramihan
 Una
(nagsasalita)
  ako, ko , akin   kata, kita, tayo, atin, natin, amin, kami
 Ikalawa
(kinakausap)
ka, ikaw, mo, iyo kayo, inyo, ninyo
 Ikatlo
(pinag-uusapan)
 siya, niya, kanya sila, nila, kanila
mga halimbawa: 
Siya (Si Ninoy Aquino) ay lumaban para sa demokrasya.
Sila (Si Kelvin, si Alex, at si Marvin) ay magkakaibigan.
Hiniram mo (ni Teresa) ba ang bagong libro niya (ni Gina)?

(2) Panghalip Pamatlig - nagtuturo sa kinaroroonan ng pangngalan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
Malapit Malayo
  ito / ire / heto
 

dito / rito / dine
 

hayan / ayan / iyan
niyan / diyan / riyan
 nariyan / nandiyan

doon / roon
naroon / nandoon  

hayun/ayun/iyon

mga halimbawa: 
Sa lamesa nakapatong ang baso. /  Doon nakapatong ang baso.
Kumakain kami sa bahay ngayon. /  Kumakain kami rito ngayon.


(3) Panghalip Panaklaw - sumasaklaw sa kaisahan, dami, o kalahatan ng pangngalan. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
Kaisahan     Maramihan
 isa,
iba,
balana,
bawat,
pawang
 lahat,
tanan,
panay, pulos, 
saanman, kailanman, magkaganunman, sinuman, anuman

mga halimbawa: 
Anuman ang mangyari, ipaglalaban pa rin kita.
Nagtutulungan ang lahat ng Filipino.
Bawat isa sa atin ay may pananagutan sa bayan.

(4) Panghalip Pananong - humahalili sa pangngalang nagtatanong. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
 Tao             Lugar  Panahon  Bagay  Pangyayari
 Isahan
sino, 
kanino    
saan
 kailan
ano, 
alin,  

ilan
bakit,

paano
 Maramihan
sinu-sino,
kani-kanino
saan-saan

anu-ano, alin-alin,


ilan-ilan,
mga halimbawa: 
Sino ang pinagkakatiwalaan mo?
Saan ka nakatira?

(5) Panghalip Patuladpanghalip na nagtutulad o naghahambing. Ilan sa mga ito ay ang mga sumusunod:
 Malapit  Malayo
gaya
ganyan
ganire 
ganito
 ganoon
mga halimbawa: 
Gaya mo gusto ko rin umasenso.
Ganyan ang nangyari sa kanya nung umalis ang kayang ina.

Antas: (1 < 5)

0 komento:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More